ads

خرداد ۳, ۱۳۹۷

آپدیت جدید اینستاگرام و تغییر در نحوه نمایش پست های دوستان

instagram
Rate this post

کاربران اینستاگرام تاکنون عدم رقبت را به تغییر را به صراحت نشان داده اند.با گذر زمان و عدم بوجود آمدن تغییری چشمگیر، این شبکه اجتماعی با سکون و یکنواختی مواجه نشده و حتی مخاطبان بیشتری را به سمت خود جذب کرد.
از طرف دیگر زمانی که مدتی قبل تغییر در نحوه نمایش پست های افراد دنبال شونده اعلام شد، موج اعتراض کاربران به طرف اینستاگرام سرازیر شد.
طی این تغییر دیگر ترتیب نمایش پست های ارسالی بر اساس زمان و آخرین مطالب ارسالی نبوده و در عوض یک الگوریتم در نظر گرفته شده از سوی اینستاگرام ترتیب نمایش را بر اساس اهمیت دنبال شوندگان برای هر کاربر مشخص می کند و بر اساس درجه اهمیت هر پست در بالاتری قسمت خانه اینستاگرام هر کاربر قرار می گیرد.

کوه اعتراضات به سمت اینستاگرام سراریز بود تا اینکه این شرکت خود را مجبور دید تا عنوان کند که این تغییر طی یک شبانه رو رخ نداده و حاصل گذر زمان بوده است! همه کاربران پس از ان نفسی عمیق کشیده و این موضوع را فراموش کردند، تا اینکه اخیرا خبری به گوشی رسید که اینستاگرام در حال نهایی کردن این تغییر است، تغییری که امکان غیرفعال کردن آن توسط کاربر وجود ندارد.
اخبار بد برای کاربران اینستاگرام! ورود تبلیغات ویدئویی به این اپلیکیشن

اینستاگرام بر روی تصمیم خود مصمم بوده و از ابتدا اعلام کرد که این تغییر به نغع خود کاربران است! از آنجائیکه تمامی کاربران حدود ۷۰% از پست های ارسالی از سوی دنبال شوندگان را از دست می دهند، از این رو ما سعی داریم تا مهمترین را به کاربران نمایش دهیم.

مطالب مرتبط:

جزوه کامل ژیروسکوپها و شتاب سنجها ،مبانی تئوری و تکنولوژیکی ، دانشگاه صنعتی شریف

جزوه درس یاتاقان و روغن کاری

happy wheels game

برچسب مقاله

پست مرتبط

ارسال یک دیدگاه.

*