ads

خرداد ۵, ۱۳۹۷

مهمترین عامل در پرورش و یا تخریب اعتماد به نفس چیست؟

تخریب اعتماد به نفس
Rate this post

برای تشریح اعتماد به نفس بهتر است تا آن را با کلمه خود باوری تشریح کنیم. اعتماد به نفس حالتی روحی و درونی است که سبب می‌شود یک فرد به خاطر سبک زندگی خود و احتمالا به خاطر توانایی‌ها، استعدادها، تجارب عالی و مخصوصا موفقیت در کارها خود را باور داشته باشد و خودش را شخصی موفق و توانمند بداند که می‌تواند به هر چیزی که دوست دارد برسد. متاسفانه بیشتر والدین سبب تخریب اعتماد به نفس فرزندان خود می‌شوند.

تخریب اعتماد به نفس به دست والدین

در مقابل آن یک فرد بدون اعتماد به نفس قرار دارد، فردی که به خود باوری نرسیده و همیشه دیگران را از خود بهتر می‌بینید. به عقیده وی همیشه دیگران در انجام کارها موفق‌تر از وی عمل می‌کنند و او در مقایسه با سایر افراد در یک یا چند زمینه کمبود و نقص دارد. عدم خود باوری می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. ممکن است یک فرد ظاهر خود را غیر زیبا خطاب کرده و یا خود را چاق / لاغر و همچنین بسیار دراز / کوتاه قد بداند. تخریب اعتماد به نفس می‌تواند به دست دیگران و یا خود فرد صورت بگیرد، هر چند یک فرد قوی و دارای خود باوری از حرف دیگران تاثیر نمی‌گیرد.

تخریب اعتماد به نفس

یک نکته بسیار جالب وجود دارد. اعتماد به نفس یک فرد تا رسیدن به ۵ سالگی شکل می‌گیرد، به همین دلیل نقش والدین در رشد خود باوری یک انسان غیر قابل انکار و فوق‌العاده حیاتی است. همانطور که گفتیم نقش پدر و مادر در شکل‌گیری پایه‌های خود باوری بسیار مهم است. در کمال ناباوری در بسیاری از خانواده‌های سنتی، چون مهمترین مسئله برای والدین حرف‌شنوی و تسلیم ودن فرزندان در مقابل آن‌ها است، با ایجاد محدودیت‌های بدون دلیل مانع رشد اعتماد به نفس در کودکانشان می‌شوند. تخریب اعتماد به نفس فرزندان تا آخر عمر همراه آن‌ها می‌ماند.

تخریب اعتماد به نفس

به عنوان مثال ممکن است فردی با وجود بزرگ بودن فرزند و رسیدن آن به مقاطع بالاتر تحصیلی هر روز وی را تا مدرسه مشایعت کرده و در انتهای ساعت نیز به دنبال او بیاید. همچنین والدین برای تحکیم قدرت خود به صورت ناصحیح فرزندان را به تصمیم گیری‌های خانوادگی وارد نمی‌کنند و حتی در صورت وارد شدن فرزند به موضوع و اظهار نظر، شدیدا وی را ساکت می‌کنند. تخریب اعتماد به نفس به همین سادگی اتفاق می‌افتد، اما تاثیر آن تا آخر عمر بر روی فرزند می‌ماند. پس مهمترین عامل ساخت و تخریب اعتماد به نفس تا پیش از پنج سالگی والدین هستند. با رسیدن به دوران جوانی و نوجوانی ساخت و یا تخریب خود باوری به دست خود فرد است.

happy wheels game

برچسب مقاله

پست مرتبط

ارسال یک دیدگاه.

*