ads

خرداد ۳, ۱۳۹۷

ضایعه‌ای بزرگ در بخش آموزش عالی / دانشگاه‌هایی که در حال ورشکسته شدن هستند!

صندلی
Rate this post

با وجود تلاش تمامی افراد برای درس خواندن در دانشگاه‌های دولتی، همه قادر به کسب چنین مجوزی نمی‌شوند. با توجه به محدودیت بسیار زیاد دانشگاه‌‌های دولتی برای تحصیل رایگان و از طرفی افزایش قشر جوان درصدد کسب علم، تعداد دانشگاه‌های خصوصی طی چند دهه اخیر شدیدا افزایش پیدا کرده است. از طرفی دیگر همانند قبل مدرک‌گرایی وجود نداشته و همه به دنبال سواد و علم دانش هستند، به همین دلیل افراد بیشتری به درس خواندن در دانشگاه‌های خصوصی با وجود توانایی به خواندن درس در دانشگاه‌های دولتی مشتاق شده‌اند.

دانشگاه‌هایی که ورشکسته می‌شوند!

در برنامه توسعه آموزش عالی کشور بر افزایش تعداد موسسه‌های دانشگاهی غیرانتفاعی تاکید می‌شود، اما متاسفانه بر اساس جدیدترین اخبار روز به روز تعداد صندلی‌های خالی این دسته از موسسات آموزش عالی بیشتر می‌شود، به طوری که آن‌ها چند قدمی بیشتر تا ورشکستگی کامل و اجبار به تعطیلی فاصله ندارند.

بر اساس آمار تعداد دو هزار و هشتصد واحد دانشگاهی در کشور در حال فعالیت هستند. از بین تعداد یاد شده سیصد و چهل مورد غیرانتفاعی اداره می‌شوند. حال از بین تعداد نام برده شده حدودا سیصد و ده مورد اکنون فعال هستند و بقیه که تعدادشان به حدود سی مورد می‌رسد غیر فعال هستند. متاسفانه به دلایل مختلف همچون اختلاف بین اعضای هیئت علمی، تاسیس در محلی بسیار نامناسب، عدم رعایت استانداردها و دیگر موارد، اکنون ظرفیتشان به صفر رسیده است. شاید آن‌ها بتوانند با رفع مشکلات باز هم فعالیت کنند، اما آن چه واضح است، بیکار و معطل ماندن آن‌ها است که خود ضررهای مالی زیادی برای موسس‌های آن دارد.

از سال ۱۳۸۳ تعداد موسسه‌های آموزش عالی خصوصی به طورر باورنکردنی افزایش یافت، به طوری که از چهل مورد به سیصد و چهل مورد رسید. اما در سال ۱۳۹۲ وزارت علوم مانع افزایش بیشتر این روند شد و اجازه نداد موسسه آموزش عالی جدیدی تاسیس شود. در حالی که انتظار می‌رفت روز به روز تعداد دانشجویان این موسسات افزوده شود، اکنون طی آمار مشخص شده تنها حدود ده درصد جمعیت دانشجویی کشور در موسسات غیر دولتی و غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند.

happy wheels game

ارسال یک دیدگاه.

*