ads

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

وقتی تکنولوژی به توالت هم سرایت می کند!

toalet
Rate this post

یکی از گجتهای مجبوب تکنولوژی دوستان، Control Panel موجود در سرویسهای بهداشتی کشور ژاپن می باشد! این کنترل پنلها که تماماً به زبان ژاپنی ساخته شده اند برای استفاده توسط توریستهای خارجی مشکل ساز می شود!

 

toalet2

 

بر روی این کنترل پنلها دکمه های زیادی تعبیه شده که هر یک عمل خاصی را انجام می دهند.از جمله مدلهای مختلف شست و شو، تنظیم دمای آب و از همه مهمتر تنظیم دمای محل نشستن که سبب می شود دما را مطابق مطلب شما ثابت نگه دارد!البته این کنترل پنلهایی که در مکان های عمومی استفاده می ود یک دکمه پخش موزیک و یا پخش صدای سیفون دارد تا در صورت لزوم! از آن استفاده شود.

 

 

happy wheels game

برچسب مقاله

پست مرتبط

ارسال یک دیدگاه.

*