تکنیک حل سوالات درک مطلب انلگیسی

Close-up of secretary’s hands doing paperwork

در هر آزمون استاندارد زبان انگلیسی معمولا بخشی از سوالات به طور مستقیم سوالاتی هستند که درک شما از یک مطلب که در قالب یک متن چند پاراگرافی نوشته شده است را می سنجند . گاهی این متن در دست شماست و با مطالعه ی آن باید به سوالات مربوطه پاسخ دهید و گاهی نیز... ادامه مطلب

ضرب المثل های آلمانی

zarbolmasal

آزاد بودن در کشور بیگانه بهتر از در بند بودن در کشور خودی است . آزادی لاغر بهتر از بردگی فربه است . یک آموزگار بهتر از دو کتاب است .  احسان متوجه نیاز بوده و از دیدن علت فقر عاجز است . هر احمقی منحصر به فرد است . هیچ زنی به خاطر خدا... ادامه مطلب