انقلاب و زندگی دانشگاهی – قسمت دوم

۰۷-۱۲-۲۰۱۲-۱۰-۳۰-۳۱-AM

در این نامه ، ادامه ی قسمت ۱۲ ام کتاب جز و کل در باب انقلاب و زندگی دانشگاهی ، نوشته ی هایزنبرگ ، را می آوریم . چند هفته ای بعد از گفتگو با آن دانشجوی ناسیونال سوسیالیست ، دخالت های سیاسی در امور دانشگاه ها روز به روز بیشتر و تحمل ناپذیرتر می... ادامه مطلب

ضرب المثل های آلمانی

zarbolmasal

آزاد بودن در کشور بیگانه بهتر از در بند بودن در کشور خودی است . آزادی لاغر بهتر از بردگی فربه است . یک آموزگار بهتر از دو کتاب است .  احسان متوجه نیاز بوده و از دیدن علت فقر عاجز است . هر احمقی منحصر به فرد است . هیچ زنی به خاطر خدا... ادامه مطلب