چگونه در ورد ۲۰۱۳ برای یک کلمه پاورقی ایجاد کنیم؟

word

  هنگام تایپ مطلبی در Word اگر بخواهید توضیحی برای کلمه مورد نظرتان به عنوان پاورقی بنویسید،مجبور هستید هربار به صورت دستی آنرا در انتهای صفحه ایجاد و تایپ کنید و هربار با تغییر سایز فونت یا کوتاه و بلند شدن متن خود نحوه قرارگیری آنها نیز تغییر کرده و به هم ریخته است.با کمک... ادامه مطلب